Завршна Сметка 60311

Завршна Сметка 60316

Завршна Сметка за 785

Завршна Сметка за 787

Завршна Сметка за 903

Завршна сметка за 2019 година

 

Соња Фортуманова – претседател на училишен одбор

Сунчица Петрова – заменик претседател на училишен одбор

Никола Оџаков – член на училишен одбор