Одделенска настава

Координатор за PYP програмата​

Никола Оџаков

Наставник по Англиски јазик

I-a класни раководители

Наташа Талеска

Даниела Јаневска

I-б класни раководители

Анета Велковска

Драгана Николова

I-в класни раководител

Љубица Томовска

Марина Мицевска

II-а класни раководители

Лидија Денковска

Симона Копанова

II-б класни раководители

Сашка Вукелиќ

Гордана Ристовска

II-в класни раководители

Наталија Чаловска-Арсовска

Цветанка Младеновска

III-а класни раководители

Ива Наковска-Качуркова

Наташа Илиевска - Бошковиќ

III-б класни раководители

Снежана Стојчевски

Елена Јанкуловска

III-в класни раководители

Евгенија Главинова

Марика Станковска

IV-a класни раководители

Наталија Ралповска

Маја Здравковска

IV-б класни раководители

Маја Глигоровска

Ангелина Краљевска

V-a класни раководители

Елена Илиевска

Божидар Мишиќ

V-б класни раководители

Жаклина Ристовска

Анета Трифуновска