ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Одделенска настава

Координатор за PYP програмата​

Биљана Ќириќ

предметен наставник по француски јазик

Natasa I. Boskovikj

Наташа Талеска

Даниела Јаневска

Анета Велковска

Драгана Николова

Љубица Томовска

Марина Мицевска

Лидија Денковска

Симона Копанова

Сашка Вукелиќ

Гордана Ристовска

Наталија Чаловска-Арсовска

асдасд

Елена Јанкуловска

Ива Наковска-Качуркова

viber_image_2020-09-29_21-44-43

Наташа Илиевска - Бошковиќ

Снежана Стојчевски

Анета Трифуновска

Евгенија Главинова

Марика Станковска

Наталија Ралповска

Маја Здравковска

Маја Глигоровска

Ангелина Краљевска

Елена Илиевска

Божидар Мишиќ

Жаклина Ристовска