Училишен одбор

Претседател

Стојмир Стојанов

Заменик претседател

Божидар Мишиќ

Членови

  • Горан Басовски
  • Никола Оџаков
  • Елизабета Јаневска
  • Катерина Миревска
  • Новица Новаковски
  • Сања Пандилов
  • Ѓорги Пачовски
Документи