Градски ликовен натпревар

Во Детскиот ликовен центар, ученичката Моника Стојковска од 9-б одделение од ООУ „Браќа Миладиновци” – Аеродром освои прво место.

Ментор наставник по ликовно образование: Ленче Гулевска.