Државен натпревар по физика

На натпреварот учествуваа ученици од нашето училиште и го постигнаа следниот успех:
1. Филип Михаиловски 9 одд – 2 место
2. Сташа Петровиќ 9 одд – 3 место
3. Јован Парлапанов 8 одд – учество
4. Виктор Илиевски 8 одд – учество

Ментор: Александра Кизова