ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Категорија: Соопштенија

ООУ „Браќа Миладиновци”, Општина Аеродром, Скопје врши запишување на ученици во прво одделение во учебната 2023/2024 година

Родителите при уписот потребно е да ги донесат следните документи Извод од матична книга на родени за детето (фотокопија) Лекарска потврда за примени задолжителни вакцини

Читај повеќе...