ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Администрација

Илија Танев

Секретар и правник

Јованка Петрушевска

Сметководител

Данчо Несторовски

Домаќин