ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Be Cool – Be ECO-School!

🌿 Ги прославуваме Еразмус+ деновите во нашето училиште. 🌺 На 14.10.2022 ООУ ,,Браќа Миладиновци”, како дел од проектот Еко училиште, ги презентираше своите резултати и идеи од проектот преку низа интересни содржини проследени од нашите ученици, наставници, родители и гости, со многу насмевки, позитивна енергија и порака: Be cool! Be ECO School!
🇲🇰🇪🇺🌱