ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Дисеминација на Еразмус+ проект Еко училиште

🌱На 26.08. во нашето училиште Браќа Миладиновци се одржа Еразмус+ дисеминација на тема Еко училиште. Во прекрасна атмосфера на позитивна енергија и меѓусебна комуникација и соработка, стекнавме нови знаења за Европските практики во образованието и приоритети во областа на еко учењето.🌺
🇲🇰🇪🇺