ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Гостување на Првиот сервис на Македонско радио

На ден 27.09.2019 година, на Македонско радио, прв сервис на радио емисијата “Училиште”, директорот м-р Тони Димов и координаторот на IB програмата проф.Никола Оџаков го промовираа училиштето по повод 75 години од неговото постоење.