На ден 27.09.2019 година, на Македонско радио, прв сервис на радио емисијата “Училиште”, директорот м-р Тони Димов и координаторот на IB програмата проф.Никола Оџаков го промовираа училиштето по повод 75 години од неговото постоење.